Automòbil: què es farà?

Habilitació d’espais per a grans esdeveniments 

Tot i l’actual celebració de diversos esdeveniments corporatius i rodatges, la zona destinada a l’automòbil serà millorada amb l’objectiu de poder acollir celebracions obertes a un públic més ampli. 

La  tribuna principal de l’Autòdrom de Terramar va ser construïda l’any 1923. La renovació d’aquesta tribuna permetrà acollir més esdeveniments del món de l’automòbil i posicionar-lo com a espai de referència per a celebracions dins de l’àmbit dels cotxes clàssics i motors antics.

A més, la tribuna també comptarà amb un servei d’emmagatzematge de cotxes clàssics. El projecte preveu també l’ampliació de l’espai de la grada amb nous edificis, sempre amb l’objectiu de donar a conèixer la història d’aquest indret pioner de l’automobilisme català i espanyol, i de retre homenatge als cotxes antics, però també amb la finalitat d’integrar espais dedicats al futur de la mobilitat i a les tecnologies punta.

El nuevo Autòdrom Terramar, finalmente una realidad 4

Esdeveniments públics

A banda de les celebracions corporatives, la grada, la pista i l’interior de l’anella també podran acollir esdeveniments oberts al gran públic, com per example:

Què NO es farà?

Per raons de seguretat, no estarà permès l’accés a la pista per a particulars o clubs. Tampoc s’hi celebraran carreres de cotxes.

Es reformarà la pista?

La pista de l’Autòdrom de Terramar es cuidarà especialment, mantenint el seu estat actual el qual li confereix un caràcter tan extraordinari. En cas que es reparés, aquesta obra es portaria a terme placa per placa, seguint un treball artesanal. Procediments com ara formigonar o asfaltar la superfície desvirtuarien la pista i el seu valor històric i cultural.