L’Autòdrom de Terramar, abans i després

Al llarg dels últims anys, s’ha vingut realitzant tasques de manteniment i condicionament a l’Autòdrom de Terramar, encaminades a preservar l’espai en la seva totalitat. Entre els treballs realitzats, cal destacar les tasques de neteja de la vegetació, tant a les explanades de l’interior del circuit com a la mateixa pista, que la feien quasi inaccessible en certs trams.

El Autódromo de Terramar, antes y después

El Autódromo de Terramar, antes y después 1

 

De la mateixa manera, els esvorancs a les rectes, varen ser reomplerts per qüestions de seguretat. Amb l’objectiu de mantenir la salubritat de l’espai, es va retirar tota la uralita dels antics galliners i de la graderia, present des de els anys 1960, quan l’Autòdrom de Terramar era una explotació avícola.

 

El Autódromo de Terramar, antes y después 2

El Autódromo de Terramar, antes y después 3

 

Fa ja alguns mesos es va procedir a impermeabilitzar la grada per tal d’evitar les filtracions d’aigua, tornant-la al seu estat original i reparant el formigó, malmès en algunes parts.

 

El Autódromo de Terramar, antes y después 4

El Autódromo de Terramar, antes y después 5