Compromís amb el valor natural de l’Autòdrom

L’entorn natural que acull a l’Autòdrom Terramar és un dels seus principals valors i preservar-lo forma part dels nostres. Per això, volem compartir la nostra visió sobre la vessant mediambiental del projecte. Ens apassiona i ha tingut un pes decisiu en tota la feina feta fins ara per a la recuperació d’aquest espai icònic i tan estimat. 

Compromiso con el valor natural del Autòdrom 9

Conscients

Som conscients que intervenim en un àmbit que s’ha de tractar amb un gran respecte. L’Autòdrom era aquí abans que naixéssim. El Garraf i la Riera de Ribes, també. Per això, l’impacte del que fem ha de tenir present no tan sols no perjudicar sinó millorar el llegat natural de l’espai.

També som conscients que la responsabilitat ambiental és un procés de millora contínua, més una marató que un sprint, i que haurem d’estar atents a aquest aspecte al llarg de la vida de la nostra activitat.

Amb l’objectiu de compartir aquest procés amb la màxima transparència, exposem a continuació les mesures previstes per a dur a terme aquest projecte alineats amb el nostre compromís amb l’entorn.

Treball conjunt

Totes aquestes mesures són fruit del treball durant més de 3 anys en col·laboració amb experts en ciències ambientals i organismes públics -entre altres, l’equip municipal de Sant Pere de Ribes, la Direcció General d’Urbanisme (DGU), l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAAA) o la Agència Catalana de l’Aigüa (ACA)-.

Són resultat també de l’escolta d’al·legacions -perquè el projecte ha estat en exposició pública durant 13 mesos- i d’introduir modificacions que han ajudat, segur, a millorar la proposta.

Després d’aquest treball, el projecte ha rebut el vistiplau de la Generalitat, del departament d’Agricultura, de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona i de més de 10 agències públiques especialitzades. 

[En aquest enllaç es pot accedir a més informació medioambiental sobre el projecte]

Dues línies d’actuació

Les mesures previstes o ja implementades per a poder actuar d’acord amb el nostre compromís amb l’entorn natural en el qual ens situem van en dues direccions:

 

1.Preservar i millorar l’entorn 

Vegetació

  • Plantació de més 700 arbres de 30 espècies diferents, totes autòctones, sense comptar flors, prats i arbustius.
   [En aquest document poden consultar-se les diferents espècies]
  • Manteniment d’exemplars existents, en particular de les més de 40 oliveres que s’han estat cuidant des de l’inici del projecte el 2016 i que, gràcies a això, ara estan sanejades i podades. Aquelles que no puguin romandre en la mateixa ubicació seran trasplantades a altres llocs dins de l’àmbit de l’Autòdrom.  
  • Respecte a la resta de fruiters presents en aquest moment  (albercoquers, llimoners, ametllers, figueres…) han estat inventariats, podats i sanejats i es conservaran aquells que estan en plena salut. A més, atès que és terra fèrtil, es replantaran arbres fruiters, especialment albercoquers, ja que -malgrat que cap document ho acrediti- creiem que els albercocs de l’Autòdrom són dels millors de Catalunya 😉
  • Restauració de la zona posterior de la corba sud (actualment camp abandonat) amb vegetació de ribera
  • Inventari de margalló (palmera nana), pins i arbustius mediterranis afectats per l’actuació i replantació en la zona d’equipament (corba sud) o a l’entorn del bosc de can Baró, si és necessari.
  • Recuperació del bosc de ribera en el sector oest de l’Autòdrom, entre el circuit i la riera de Ribes (dins de l’àmbit de planejament).
  • En el bosc de Can Baró és on hi ha la major concentració de margalló. Es mantindran tots els individus d’aquesta espècie protegida en l’àmbit europeu. Aquells individus que es preveu que poden veure’s afectats es trasplantaran amb l’objectiu que la densitat de l’espècie en el sector del Autòdrom no es redueixi.
  • Neteja i sanejament del Torrent dels Frares. En particular, arrencar la canya americana, espècie invasiva i al·lòctona.
  • Ampliació en un 50% del sòl agrícola

 

Riera de Ribes

  • Tot i que el projecte de recuperació de l’Autòdrom no afecta a la Riera de Ribes, ens sembla necessari desenvolupar un pla ambiciós de diagnòstic i mesures de millora.
    
  • La Riera de Ribes, entorn protegit com a part de la xarxa Natura 2000, compta avui, malauradament, amb una biodiversitat força pobra, tal com han ratificat informes d’entitats especialistes en l’àrea mediambiental. Com a actors de la nostra comunitat, ens proposem contribuir a millorar la seva biodiversitat. Espècies com la tortuga mediterrània o les ratapinyades de ferradura mediterrànies i mitjanes, les quals es podrien trobar en aquests ambients, actualment no gaudeixen d’hàbitats adequats per a elles. 
    
  • Pel que fa a la flora, si bé es destaca la presència de margalló en alguns indrets, es nota sobretot la presència de canya americana, una espècie invasiva i al·lòctona. Dins del projecte es preveu ja, per exemple, plantar vegetació de ribera en la zona que limita l’antiga graderia -i, de fet, amb la riera-. 

 

 Biodiversitat

  • Conduir un diagnòstic de la biodiversitat de la Riera de Ribes i contribuir a la seva millora.
  • Destinar una hectàrea d’hort ecològic per al subministrament dels punts de menjar de l’Autòdrom, la qual cosa contribuirà a la reintroducció d’insectes pol·linitzadors, ocells i petits animals.
  • Limitar l’ús de productes fitosanitaris.
  • Protecció de la biodiversitat amb la introducció de 
   • Ruscos
   • Caixes nius
   • Refugis per a llangardaixos
   • Hotels d’insectes
  • En la mesura que sigui possible, aplicar solucions basades en la natura

 

2. Sostenibilitat mediambiental


Eficiència energètica

  • Eco-concepció de les edificacions i baix consum energètic.
  • Ús de plaques fotovoltaiques per a autoconsum, materials adaptats i de ventilació natural.

 

Mobilitat

  • Recinte sense cotxes amb mobilitat suau (vehicles elèctrics, bicicletes). A excepció, òbviament, dels vehicles vinculats als esdeveniments de motor.
  • Els aparcaments de vehicles lleugers estaran fets de prats vegetals i els de vehicles pesants, de sauló i vegetalitzats, de manera que l’impacte visual sigui reduït i els sòls no estiguin impermeabilitzats.
  • Es realitzarà la reserva necessària i normativa per a l’aparcament de vehicles elèctrics.
  • Es potenciarà la mobilitat sostenible, facilitant l’arribada i aparcament de bicicletes.

 

Optimitzar els recursos

  • Reducció del consum d’aigua: reg pel sòl de les pistes de salt de cavall de sorra; recuperació de l’aigua de pluja amb bassa; aprofitament de l’aigua de la depuradora; espècies vegetals locals que consumeixen menys aigua.
  • Tractament i reaprofitament del fem generat pels cavalls com a compost. Després de treballar durant mesos amb un ambientòleg per a comptar amb un informe de gestió de les dejeccions i d’analitzar totes les vies de gestió possibles (biomassa, ús agrícola, compostatge, etc.), es podrà dur a terme aquesta solució, de manera que sigui sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 

Compartir una visió

Sempre hem agraït comptar amb la visió i també la passió de les persones i entitats que estimen la riquesa natural d’aquest espai i, de fet, això ens ha permès millorar el projecte. Per això convidem a qualsevol expert o apassionat del medi ambient i de l’entorn de l’Autòdrom a compartir els seus suggeriments amb nosaltres. Podeu fer-ho a través del formulari de contacte d’aquest web. 

Compromiso con el valor natural del Autòdrom 10