En marxa la restauració de les ruïnes romanes de Can Baró de la Cabreta

Al costat de l’anell de l’Autòdrom, en la zona del bosc de Can Baró i prop de la masia amb el mateix nom, jeien enterrades restes dels murs d’una vil·la romana descoberta ja en els anys seixanta. Després de més de 50 anys d’abandó, en el marc del projecte de recuperació de l’espai i en col·laboració amb el Departament de Cultura i la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, s’han començat els treballs d’excavació arqueològica per a restaurar aquestes ruïnes, l’existència de les quals es remunta als segles I i II d. C.

Una vila romana, al lado del Autòdrom 2. Una vila romana, al lado del Autòdrom 3

En aquest vídeo, l’arqueòleg que dirigeix l’excavació en marxa, Juan García Targa, ens explica en què consisteixen els treballs de recuperació de les restes trobades:

Hi ha altres jaciments relacionats en la zona?

La ubicació exacta de les restes és Can Baró de la Cabreta, en el municipi de Sant Pere de Ribes. Allí es troben els murs que delimiten el que van ser espais domèstics i d’ús agrícola per a emmagatzematge d’excedents. En paraules de l’arqueòleg al capdavant del projecte, aquest jaciment “estaria possiblement vinculat amb la vil·la romana del Vinyet, que vam excavar fa uns anys també a Sant Pere de Ribes, i altres llocs com El garrofer de la Cisterna, l’espai de Sant Pau, en els quals també s’han trobat dependències relacionades amb l’explotació del vi, o en El bosquet, quan es va fer la prolongació de la C-32 fa uns anys”. És un tipus de jaciment bastant freqüent i que no és estrany trobar quan s’inicia un projecte urbanístic.

Algunes restes de ceràmica ens parlen del temps en què es va habitar

A més dels murs de pedra consolidats directament sobre la roca natural, s’han trobat restes de ceràmica d’època romana, concretament dels segles I i II a. C., que són les que permeten tenir una orientació sobre en quin temps es va habitar aquesta vil·la.

“Hi ha fragments que procedeixen del sud de França, fragments que són locals, de producció d’àmfores locals i hi ha materials constructius com teules. Possiblement algun d’aquests espais estaria cobert de teules”, explica García Targa. “També hem trobat algunes restes d’ossos i de petxines, que serien part de la dieta dels habitants de la vil·la a Can Baró”.

Es preveu que els treballs d’excavació finalitzin el mes de desembre. Posteriorment es procedirà a la seva restauració.