El projecte de recuperació de l’Autòdrom Terramar ha permès reduir el sòl edificable de la zona en un 40% 

El pla general d’ordenació urbana de Sant Pere de Ribes contemplava, en l’entorn de l’Autòdrom Terramar, 91.134 metres quadrats de sòl edificable. Amb l’actual projecte, aquesta superfície s’ha reduït a 52.628 metres quadrats.

  • Els anteriors projectes que s’havien presentat per tirar endavant en aquest espai esgotaven els més de 90.000 metres que permetia el pla
  • En aquest cas, es vol preservar i potenciar l’entorn natural i, de fet, el valor paisatgístic és un dels punts forts del projecte
El pla general d’ordenació urbana de Sant Pere de Ribes contemplava, per a l’entorn de l’Autòdrom Terramar, la possibilitat d’edificar fins a 91.134 metres quadrats. No obstant això, en el marc del projecte de recuperació d’aquest espai abandonat des dels anys 50, aquesta xifra s’ha reduït ben bé a la meitat, fins els 52.628 m2. En aquesta xifra estan inclosos els edificis històrics que es restauraran i 3.000 m2 de sostre cedit per a equipaments públics. Si qualsevol projecte, en el futur, volgués construir més, hauria de tornar a sotmetre’s a un canvi de planejament urbanístic.
Aquesta és una de les evidències més fàcilment contrastables pel que fa a la naturalesa no especulativa del projecte. Així ho van explicar en dues entrevistes tant Matthieu Liard, director de l’Autòdrom Terramar, com Jordi Artigas, urbanista encarregat del projecte.
El projecte de recuperació de l’Autòdrom neix amb la voluntat de revitalitzar aquest espai únic i obrir-lo de nou al públic -quelcom que no succeeix des de l’any 1956 i la darrera carrera a l’Autòdrom-, per tal que es pugui gaudir dels més de 144.000 metres quadrats de zona verda que inclourà, a més de l’activitat econòmica que s’hi desenvoluparà al voltant del món eqüestre -durant els mesos d’hivern-, del motor -per la seva vinculació històrica- i dels esdeveniments.
Aquesta activitat es complementarà amb algun restaurant i una oferta hotelera de poca intensitat constructiva, amb petites vil·les i edificis històrics rehabilitats.  “Sempre ens hem enfocat molt en l’aspecte integrat i sostenible del projecte, perquè creiem que el gran valor d’aquest lloc és el paisatge i a la zona hotelera volem seguir aquesta mateixa línia”, afirma Matthieu Liard.

Compromiso con el valor natural del Autòdrom 9

La vessant mediambiental

Els responsables del projecte expliquen que “és comprensible la preocupació per un entorn que s’estima i es valora, però hi ha arguments utilitzats com el de la voluntat especulativa que, senzillament, no són certs. Tampoc que es construiran 4 hotels, com s’ha arribat a dir, ni es cobrirà d’asfalt un espai per a més de 3.000 places d’aparcament. El projecte preveu acollir, en ocasions molt limitades -com ho podria ser un esdeveniment del cotxe clàssic-, un màxim de 1.500 vehicles, però els aparcaments seran de sòl permeable, vegetalitzats i en terrassa, de fet es conservaran i restauraran els murs de pedra seca de l’entorn”.
Pel que fa a la superfície de vinya afectada al nord del circuit, aquesta serà trasplantada i aquest sòl agrícola es compensarà amb la plantació d’una superfície un 50% superior en una àrea pròxima. A la zona nord, de fet, es destinarà una hectàrea a la plantació d’un hort ecològic per a autoconsum.
Els boscos i la Riera de Ribes no tan sols es respecten sinó que hi ha plans de millora ja aprovats i mesures per garantir que es preservi la connectivitat ecològica de l’entorn.
Hi ha previstos 144.000 metres quadrats d’espai verd, 25.000m2 de terreny per a equipament esportiu a l’aire lliure i la plantació de més de 700 arbres d’espècies autòctones, a més de preservar els exemplars existents. També l’habilitació d’una via verda i la peatonalització d’un dels accessos, on fins ara podien circular vehicles a motor. Així com mesures per optimitzar la gestió dels recursos i per millorar la biodiversitat de l’espai (es poden consultar al codi verd).
En què consisteix el pla de restauració de la Riera de Ribes? Sis mesures concretes 4
Plànol de la via verda associada a la riera contemplada en el Pla Especial de Protecció i Restauració de la riera de Ribes

Informació i diàleg

És imprescindible la mirada crítica d’associacions, partits polítics i ciutadans actius per a recordar-nos sempre la nostra responsabilitat amb l’entorn on desenvoluparem la nostra activitat. I el nostre deure és informar perquè la crítica estigui basada en el que és el projecte real.
En aquest sentit, el projecte ha estat en exposició pública durant 13 mesos, es van realitzar reunions informatives amb organitzacions, partits polítics, es va informar els diferents municipis i es van incloure al·legacions que, segur, van contribuir a millorar el projecte. “Sempre hem estat proactius i oberts a escoltar i així continuarà sent”.
En la pàgina web de l’autodrom-terramar.com es troba un document de preguntes i respostes on poder resoldre gairebé qualsevol dubte sobre el projecte.

“La nostra missió en l’Autòdrom és crear un espai de trobada entre persones, diferents procedències i històries, al voltant del món eqüestre i automobilístic. Amb l’Autòdrom com a icona d’un lloc únic a preservar, embellit per la naturalesa i obert al món i a la comunitat que l’acull”.