En què consisteix el pla de restauració de la Riera de Ribes? Cinc mesures concretes

Dins del projecte de recuperació de l’Autòdrom Terramar s’han previst diverses mesures, treballades amb especialistes en ciències ambientals i organismes públics, per tal que no només no tingui un impacte negatiu sobre l’entorn natural on s’ubica sinó que es contribueixi a millorar-lo. Un primer exemple concret és la millora de la Riera de Ribes, actualment en un estat molt millorable per la presència de deixalles i espècies invasores. 

Des de l’Autòdrom es volia impulsar una iniciativa en aquest sentit i, en el marc del conveni signat el passat mes d’abril amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, es va acordar dur a terme aquestes actuacions de millora ambiental en la zona pròxima a l’Autòdrom Terramar en coherència amb les descrites en el Pla Especial de Protecció i Restauració de la riera de Ribes. 

El projecte d’aquest Pla va ser impulsat pel Consorci Els Colls i Miralpeix i l’equip redactor va ser Lavola. Es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes el 19 d’Abril de 2011, i per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sitges el 6 d’Abril de 2011, però fins ara no s’havia pogut implementar. 

 

Quines mesures concretes es duran a terme a la Riera de Ribes? 

  1. S’acondicionarà una via verda associada a la Riera, amb l’adeqüació i arranjament de traçat dels trams per a vianants i bicicletes. També es senyalitzaran els guals i camins inundables en els punts en què el traçat de la via verda creui la riera.
  2. S’actuarà per netejar els abocaments de deixalles detectats i es duran a terme actuacions de restauració i vegetació de les zones degradades pels abocaments.
  3. Es preveu la revegetació amb espècies autòctones, reperfilant i estabilitzant els marges per evitar la modificació excessiva. S’adoptaran mesures que facilitin l’adaptació de la planta per garantir la seva supervivència al medi natural.
  4. S’eliminarà la canya, espècie invasora, i es plantarà, en el seu lloc espècies pròpies de la ribera.
  5. Es reconstruiran i restauraran els murs de pedra seca.

Amb la implementació d’aquestes mesures en les àrees pròximes a l’Autòdrom estarem més a prop d’una riera en bon estat, amb la protecció d’espècies autòctones i eliminant la brutícia que actualment pateix en molts trams.

 

En què consisteix el pla de restauració de la Riera de Ribes? Sis mesures concretes 4
Plànol de la via verda associada a la riera contemplada en el Pla Especial de Protecció i Restauració de la riera de Ribes