L’Autòdrom i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes segellen els seus compromisos

L’Autòdrom i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes segellen els seus compromisos

El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar el passat dimarts, de manera definitiva, el conveni relatiu a l’Autòdrom, que certifica els compromisos per part de l’empresa Terramar 1923, que gestiona les instal·lacions. El conveni ja havia estat aprovat, en format inicial, pel mateix Ple, el 31 de març del 2020.

El conveni posa en ferm els compromisos manifestats per Terramar 1923 per a desenvolupar el projecte de reobertura de l’Autòdrom i convertir-lo en un espai que aculli esdeveniments eqüestres de caràcter internacional i, al mateix temps, potenciar la part dedicada al motor amb activitats orientades a marques automobilístiques i recuperar el seu caràcter històric.

En aquest sentit, el document exposa les obligacions de Terramar 1923 en el desenvolupament de l’àmbit d’actuació en els termes recollits en la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana, aprovada el maig de 2020, i que va reduir en un 40% el sostre d’edificabilitat que tenia anteriorment aquesta zona.

A més, d’aquestes obligacions, el conveni també detalla altres compromisos per part de Terramar 1923:

 • Ampliació de les millores mediambientals entorn a la Riera de Ribes i implantació d’una via verda per facilitar l’accés de persones i bicicletes.
 • Execució i finançament de la totalitat de l’obra d’urbanització de l’entorn.
 • Manteniment, conservació i cura del conjunt urbanitzat de titularitat pública durant un període de cinc anys, més cinc més addicionals.
 • Participació en la proposta de gestió dels equipaments públics contemplats en l’actuació urbanística.

El document també compromet l’Ajuntament en els tràmits administratius i urbanístics corresponents, derivats de la legislació vigent.

Terramar 1923 executarà, en el seu conjunt, diverses actuacions de millora pública amb el desenvolupament del projecte i la reobertura de les instal·lacions. És el cas de:

 • Restauració i recuperació dels edificis de caràcter històric i patrimonial del recinte, com la masia Clot dels frares, Can Sidós, la tribuna del circuit i les petites edificacions que van servir com a boxes, fàbrica de components i cantina.
 • Plantació de 700 arbres d’espècies autòctones.
 • Destinació de més de 2 hectàrees al conreus agrícoles.
 • Recuperació i manteniment dels camins perimetrals a l’Autòdrom.
 • Cessió d’un espai de 3.000 metres quadrats per edificar un equipament públic de titularitat municipal.
 • Soterrament de les línies elèctriques en l’entorn de la Riera, entre Minivitlles i Rocamar.
 • Vianalització de l’accés històric de l’Autòdrom
 • Condicionament de l’accés rodat a Rocamar des de la recta de la Mata.
 • Noves escomeses d’aigua potable a Rocamar.

Amb l’aprovació definitiva del conveni entre les dues parts, el projecte de reobertura avança un nou pas per al proper inici dels treballs d’adaptació.