Més de 15.000 m² de naus plenes d’objectes amb història

L’abandonament converteix en ruïna tot el que toca, però tornar de nou la mirada cap a l’objecte oblidat pot fer que recuperi amb escreix el seu valor. En l’Autòdrom Terramar hi ha més de 15.000 m² de naus plenes d’objectes oblidats que el temps ha convertit en un tros valuós de la seva història.

Más de 15.000 m2 de naves llenas de objetos con historia 9 Más de 15.000 m2 de naves llenas de objetos con historia

En el procés de neteja d’aquests espais s’estan recuperant peces especials que van formar part de la Granja Avimar -l’explotació avícola a la qual es va destinar l’espai del Autòdrom entre els anys seixanta i vuitanta- i que tenen valor històric i patrimonial. Es netegen i restauren amb l’objectiu de donar-los una nova vida en el marc del nou projecte, on el futur s’escriu des d’un profund respecte al passat.
En aquest vídeo, podeu accedir a algunes d’aquestes naus i peces que portaven dècades abandonades en els boxs, cantines i naus del circuit.

 

Els objectes recuperats van des d’un amperímetre fins a una envasadora o pesadora d’ous de l’època de la Granja Avimar. El material que no es recupera es gestiona com a residu, ja sigui ferralla o reciclatge. Podeu llegir més sobre la història d’aquesta granja en aquest article, va arribar a comptar amb desenes de milers de gallines i va contribuir de manera indirecta al fet que les corbes del circuit romanguessin gairebé intactes.