Un compromís amb la història

El projecte de revitalització de l’Autòdrom de Terramar té un comprimís inequívoc amb el llegat de l’espai.

Tal i com s’ha vingut anunciant al llarg dels darrers mesos, el projecte de revitalització preveu una reforma dels espais de Can Sidós, el Clot dels Frares i la graderia, sense que es vegi modificada l’estructura original dels mateixos. De la mateixa manera, la pista, element bàsic de l’espai, es mantindrà intacte. Tota tasca de manteniment de la mateixa, anirà encaminada únicament a la preservació i, en cap cas, a la seva modificació. Així, prosseguint la feina realitzada fins ara, es realitzaran tasques de neteja a la mateixa, per tal de retirar els sediments que s’hi hagin pogut acumular al llarg del temps, netejar els grafits de les corbes i omplir els esvorancs i les esquerdes de les rectes per qüestions de seguretat. Precisament per aquesta raó, així com per el ferm compromís de l’Autòdrom de Terramar amb la conservació d’aquest espai únic al món, la pista no acollirà cap tipus de carrera.

Un compromiso con la historia 1

L’activitat del motor prevista va en la línia del realitzat al llarg dels darrers anys, com presentacions de cotxes o rodatges televisius. El reasfaltat de la pista o el mer canvi de les plaques de formigó que la integren, suposarien un important greuja al patrimoni històric de l’espai que de ninguna manera persegueix el projecte de revitalització.