Com era la cantina de l’Autòdrom als anys vint?

Avui repassem la història de la cantina de l’Autòdrom, que es va construir per a servei exclusiu del personal de cavallerisses i boxs del circuit. Aquest era un espai tancat al públic, a diferència dels circuits actuals. Llavors era un petit bar restaurant per a mecànics o propietaris que tenien els seus cotxes guardats en els boxs i a punt de sortir a pista.

¿Cómo era la cantina del Autòdrom en los años veinte?
En observar l’edificació del circuit, es pot comprovar que el conjunt comparteix un mateix estil i tècnica de construcció. Le Corbusier i les seves solucions arquitectòniques i tècniques imperaven a Europa i també a Catalunya.
Som a l’any 1922 i en aquells moments la tècnica del formigó armat i de l’encofrat eren solucions modernes, útils, ràpides, eficients, duradores i econòmiques. De fet, seguint aquests criteris i solucions, l’Autòdrom es va realitzar en tan sols 300 dies.

¿Cómo era la cantina del Autòdrom en los años 20?

La tècnica del ciment, el panot i motlle imperen en tot aquest espai i en perfecte estat. Les fotos que corresponen als anys 1922-23, al voltant de la inauguració de l’Autòdrom, permeten veure que existia una cantina (de boxs) i tres quioscos, per al públic en general, repartits per tot el circuit. Un d’ells situat al costat de la caseta de comissaris de pista, enfront de la torrassa i graderies. Dos, al fons en la corba de sud i tres en el mirador del nord.
Tots ells corresponen a la mateixa tècnica de mesures i pilars de formigó armat i encofrat amb parets de tancament de ceràmica, estudiat i practicat pels arquitectes creadors d’aquest magnífic espai: Jaume Mestres i Fossas i el seu amic Josep Maria Martino. D’altra banda, les mesures de tots ells: la cantina, quioscos de begudes i entrepans en pista són les mateixes, fins i tot les de les unitats de cinc de cadascun dels dos grups de boxs.
En aquesta segona imatge hi ha una informació peculiar i inèdita. Sota la casa-palau d’El Clot dels Frares estan perfectament guardats tots els motlles utilitzats per a l’encoframent de les graderies, això aporta informació sobre la tècnica emprada a l’uníson per a la ràpida construcció del conjunt de l’Autòdrom.
¿Cómo era la cantina del Autòdrom en los años 20? 1