Coneixes la història dels boxs de l’Autòdrom?

Un dels elements arquitectònics que formen part del patrimoni històric de l’Autòdrom i que es rehabilitaran amb el projecte de recuperació de l’espai són els antics boxs del circuit que daten, com ell, de 1923. L’estat pràcticament original i verge en el qual es troben i el fet que siguin un espai únic en el seu gènere, el converteixen en un element d’arqueologia industrial automobilística summament interessant dins dels circuits històrics o actuals del món.

En aquell moment, fa gairebé 100 anys, hi havia dos espais concrets per a l’activitat frenètica de les carreres. La més activa i trepidant se situava enfront les graderies i constava d’un simple parapet amb una finestra gran per al servei en pista i per cotxe, repostat de gasolina, mecànics, canvi de bugies, ajustos de carburació i, com ara, canvi de pneumàtics. Aquest lloc, avui desaparegut, estava on es troba la bàscula de pesatges i pràcticament a la mateixa distància d’aquesta a la pista.
El segon espai, que és el que encara es manté en peu avui dia, està al costat del de servei en pista i correspon als paddocks o quadres i boxs. Aquest espai estava previst per a intervencions de més llarg abast o com a simple garatge dels cotxes de carreres, de clients assidus o escuderies d’afeccionats importants.

¿Conoces la historia de los antiguos boxes del Autòdrom? 5

Aquestes imatges ens informen de l’espai històric. Les dues naus de boxs són idèntiques, còpia exacta dels existents a Monza. Només ha arribat verge a nosaltres una, la del costat nord.
En la següent fotografia, que correspon als entrenaments oficials de la inauguració del Autòdrom, es pot observar que s’estan construint els boxs, d’això es dedueix que es van fer també en un temps rècord. En aquell moment hi havia ja una gran activitat en el circuit.

¿Conoces la historia de los antiguos boxes del Autòdrom?

Quins vehicles es van resguardar en els boxs de l’Autòdrom?

¿Conoces la historia de los antiguos boxes del Autòdrom? 1
Com a curiositat, alguns personatges destacats de la Barcelona de principis de segle i que normalment pertanyien a l’alta burgesia catalana, com els Coma Cros, els Bertrand i Serra, els Güell i molts altres industrials, comerciants o banquers, entre d’altres, creaven aquí un autèntic clima “racing”.
El Comte Edgar de Morawitz -següent propietari després del constructor de cotxes i industrial Wifredo Ricart, que va construir la nau de la fàbrica Champion- va guardar en una de les naus dels boxs la seva flota de cinc Bugattis de la seva escuderia per als seus amics o clients assidus o per al simple lloguer d’aquests en l’Autòdrom. Els tenia pintats cadascun d’un color diferent a fi de localitzar-los fàcilment en la pista.
En els anys 70 es va adequar en la nau de boxs, costat sud, unes quadres per a cavalls, rectificant només dues coses: les seves portes, més petites i de doble tall, i la seva coberta, que originalment era de dos batents, transformant-la en una volta a la catalana i que certament també és molt bonica i útil, perquè després de tant de temps no hi ha goteres. Així que parlar de cotxes i cavalls en el Autòdrom no és gens estrany.
Aquest és l’aspecte actual del que varen ser els boxs del circuit després de ser transformats en quadres als anys 70.