Economia circular i de proximitat per a la gestió de residus orgànics

Durant una tercera part de l’any, l’Autòdrom Terramar acollirà activitats eqüestres obertes al públic. Per tal de gestionar els residus generats, principalment fems de cavall, s’ha apostat pels principis de l’economia circular i per potenciar l’economia en l’àmbit local.

Economía circular y de proximidad para la gestión de residuos orgánicos 1
Exemple de femer en un entorn eqüestre
Això es tradueix en què la gestió del fem de cavall, no sols es farà de forma que es garanteixi, òbviament, la salubritat i protecció mediambiental, sinó que es destinarà a compostatge en col·laboració amb una empresa especialitzada en la fabricació d’adob orgànic (compost).
El producte resultant es podrà tornar a utilitzar a l’Autòdrom per a tasques d’enjardinament o per al sòl agrícola. De la mateixa manera, es podrà arribar a acords si hi ha agricultors/es en la zona interessats en utilitzar-lo en el seu sòl*. 
En aquelles èpoques de l’any on hi hagi activitat eqüestre (un 35% de l’activitat anual total), el fem de cavall es recollirà diàriament, minimitzant qualsevol possible molèstia relacionada amb les olors. S’emmagatzemarà en una zona tècnica i logística -allunyada de zones habitades i habilitada per fer-ho- i posteriorment es retirarà per a ser processat. Per a dur a terme aquest procés, s’ha buscat la col·laboració i els serveis d’empreses gestores de proximitat degudament autoritzades per part de l’Agència de Residus de Catalunya.
Economía circular y de proximidad para la gestión de residuos orgánicos 2
Tal i com recull l’informe realitzat per l’empresa encarregada del projecte urbanístic de l’Autòdrom, OUA, amb la col·laboració del biòleg Jordi Escolà, “els fems de cavall degudament compostats s’utilitzaran com a producte orgànic de valorització agronòmica, d’altra banda, molt apreciat en el sector de la producció agrícola ecològica i en el sector de la jardineria per les seves propietats”.
A Catalunya, la gestió del fem de cavall generat arran de l’activitat eqüestre, es regeix d’acord amb les competències autonòmiques atribuïdes al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. I, tal i com ho regulen les diferents normatives, en tot moment es garantirà la traçabilitat del fem de cavall des del punt de generació fins a la seva destinació final, sense generar riscos per a la salut humana, la sanitat ambiental o el medi ambient.
*Si sou agricultors/es i creieu que us podria interessar, podeu contactar amb nosaltres a l’apartat de contacte d’aquest mateix web.